Regulamin obiektu „Piaskowy Koń”

data obowiązywania: od 2020-06-06,

poprzednia wersja regulaminu znajduje się tutaj

Definicje:

Piaskowy Koń – dom „Bakalia”: obiekt noclegowy (dom) zlokalizowany pod adresem Mniszków 6b, 58-520 Janowice Wielkie, Polska wraz z przyległymi instalacjami i wyposażeniem, zarejestrowany w gminnym rejestrze obiektów noclegowych (Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie) pod numerem ewidencyjnym UH/2/2012 (www.janowicewielkie.pl).

Piaskowy Koń – dom „Nol”: obiekt noclegowy (dom) zlokalizowany pod adresem Mniszków 6c, 58-520 Janowice Wielkie, Polska wraz z przyległymi instalacjami i wyposażeniem, zarejestrowany w gminnym rejestrze obiektów noclegowych (Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie) pod numerem UH/2/2012 (www.janowicewielkie.pl).

Infrastruktura towarzysząca: urządzenia zlokalizowane wokół obiektu noclegowego Piaskowy Koń, przeznaczone do użytku Gości, m.in. basen, grill, plac zabaw, meble ogrodowe, krzesła, leżaki, nasadzenia zieleni, elementy ozdobne, elementy zabezpieczeń.

Zarządca: właściciel obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia”  lub dom „Nol” lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie do zarządzania nim i zawierania umów związanych z najmem lub innymi usługami, wystawiania rachunków, przyjmowania zadatków i opłat za świadczone usługi.

Osoba rezerwująca / Rezerwujący: osoba dokonująca rezerwacji pobytu w obiekcie noclegowym Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub dom „Nol w imieniu swoim lub osoby trzeciej.

Gość / Goście: osoba(y) fizyczna(e) wynajmująca(e) pomieszczenia mieszkalne w obiekcie noclegowym Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub dom „Nol”, korzystająca z noclegu (zakwaterowania) wraz z osobami towarzyszącymi, zgłoszonymi liczbowo i imiennie.

Liczba osób: liczba osób, dla których przygotowywane są miejsca sypialne wraz z bielizną pościelową oraz kompletami ręczników. Dzieci w wieku do 3 roku życia, o ile nie wymagają przygotowania dodatkowych, pełnowymiarowych łóżek, nie muszą być uwzględniane w ogólnej liczbie osób podawanej w Systemie rezerwacji.

Doba noclegowa (noc): czas pobytu w obiekcie noclegowym Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub dom „Nol”, który w dniu przyjazdu rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 10:00.

Kaucja: kwota wnoszona przez osobę rezerwującą na czas pobytu, stanowiąca zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja doliczana jest do opłaty za pobyt i zwracana do 3 dni od daty wyjazdu z zastrzeżeniem warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

System rezerwacji: system dostępny na stronie www.piaskowykon.pl, umożliwiający dokonanie rezerwacji domów Piaskowy Koń on-line oraz opłacenie pobytu w sposób zautomatyzowany. System do komunikacji wykorzystuje wiadomości e-mail, którymi przesyłane są m.in. informacje o statusie rezerwacji i przypomnienia o konieczności dokonania płatności.

System płatności: system płatności elektronicznych (w tym płatności kartą) Przelewy24.pl (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068) oraz PayPal (obsługiwany przez Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu).

Regulamin: niniejszy Regulamin obiektu „Piaskowy Koń”

Regulamin wiąże wszystkie osoby rezerwujące pobyt oraz przebywające na terenie w obiektu noclegowego Piaskowy Koń – odpowiednio – dom „Bakalia” oraz dom „Nol” i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Gości, komfortu pobytu oraz porządku obiektu. Skutkiem nieprzestrzegania Regulaminu jest przepadek kaucji oraz inne konsekwencje przewidziane przepisami prawa, a w szczególnych przypadkach odmowa dalszego usług.

Osoba rezerwująca jest zobowiązana do przekazania treści niniejszego regulaminu pozostałym osobom (Gościom), które będą przebywały na terenie obiektu noclegowego Piaskowy Koń – odpowiednio – dom „Bakalia” oraz dom „Nol”.

Zarządca obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub „Nol” zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom nieprzestrzegającym Regulaminu, naruszającym porządek lub przepisy prawa. W takim przypadku kwota za niewykorzystaną część pobytu nie podlega zwrotowi.

Zarządca obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub „Nol” zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji i odmowy świadczenia całej usługi związanej z pobytem (rezerwacji obiektu), jeżeli Goście podczas poprzedniego pobytu nie przestrzegali Regulamin. Taka odmowa skutkuje zwrotem zadatku (o ile został wniesiony) lub pełnej kwoty za pobyt (o ile została wniesiona) Osobie rezerwującej i anulowaniem rezerwacji bez jakichkolwiek innych konsekwencji.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


Komunikacja i rozliczenia

 1. Głównym kanałem komunikacyjnym jest e-mail (poczta elektroniczna): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 609136056 (w tym wiadomości SMS / MMS) oraz System Rezerwacyjny na stronie piaskowykon.pl.
 2. Obiekty noclegowe Piaskowy Koń – dom „Bakalia” oraz dom „Nol” są prezentowane na stronie piaskowykon.pl (w szczególności ich wyposażenie).
 3. Rozliczenia realizowane są:
 4. z wykorzystaniem systemu płatności zintegrowanego z systemem rezerwacyjnym na stronie piaskowykon.pl (możliwość dokonania płatności kartą, poprzez przelewy on-line, płatności ratalnej).
 5. z wykorzystaniem przelewów bankowych. Nr rachunku bankowego właściwy do rozliczeń (mBank S.A.):
 • dom „Bakalia”: 61 1140 2004 0000 3002 3203 3256, chyba, że ustalono inaczej.
 • dom „Nol”: 47 1140 2004 0000 3402 7408 9796, chyba, że ustalono inaczej.

Rezerwacja, warunki najmu

 1. Obiekty Piaskowy Koń wynajmowane są na doby noclegowe (doby, noce). Wynajem dotyczy każdorazowo całego obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” do 6 osób lub – dom „Nol” do 8 osób. Minimalny czas wynajmu w obu obiektach to 2 doby (chyba, że ustalono inne warunki dla pakietów pobytowych lub innych terminów), po cenie podanej w Systemie rezerwacji lub mailu z kalkulacją pobytu.
 2. Jeżeli, w wyniku błędu systemu rezerwacyjnego, rezerwacja została dokonana po cenie znacząco odbiegającej od standardowo przyjętych cen w danym okresie lub na liczbę dni inną niż dopuszczona w danym okresie lub pokrywa się z już istniejącą rezerwacją w części lub całości, może ona zostać anulowana maksymalnie w ciągu 24 godzin od chwili rezerwacji, a wpłacone środki zwrócone Osobie rezerwującej, po wcześniejszym poinformowaniu Rezerwującego.
 3. Dostępność obiektów. Dostępność obiektów można zweryfikować na stronie piaskowykon.pl. Dostępne są na niej kalendarze, które aktualizowane są w sposób automatyczny.
 4. Rezerwacja on-line. Cały proces rezerwacji oraz płatności można zrealizować wykorzystując system rezerwacyjny dostępny na stronie piaskowykon.pl System wylicza cenę pobytu w zależności m.in od wskazanych terminów, liczby osób oraz dodatkowych opcji. Umożliwia również opłacenie zadatku oraz dopłacenie pozostałej kwoty za pobyt. System obsługuje płatności kartami płatniczymi i kredytowymi oraz szybkie przelewy i płatności on-line, a także płatność ratalną. Szczegółowe informacje dot. procesu rezerwacji podane są na stronie obiektu.
 5. Rezerwacja wstępna. Może być dokonana przez System rezerwacji on-line. Wówczas Osoba rezerwująca ma 24 godziny na dokonanie płatności zadatku lub całej kwoty za pobyt zgodnie z informacjami przesyłanymi przez System rezerwacji.
 6. Rezerwacja gwarantowana. Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu zadatku lub pełnej kwoty za pobyt. Od chwili uzgodnienia terminu wynajmu obiektu (dokonania rezerwacji wstępnej), czas na wniesienie zadatku lub pełnej płatności wynosi 24 godziny. Zadatek wynosi 40% całkowitej kwoty usługi (na podstawie informacji wygenerowanej przez System rezerwacji lub kalkulacji pobytu przedstawionej przez Zarządcę). Rezerwacja uważana jest za potwierdzoną po odebraniu dowodu wpłaty/przelewu przez pocztę elektroniczną (e-mail) lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
 7. Rezerwacje dokonywane w okresie krótszym niż 30 dni od daty przyjazdu wymagają opłacenia całej kwoty w momencie rezerwacji.
 8. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku / całej kwoty za pobyt lub przesłaniu potwierdzenia takiego przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
 9. Dokonanie rezerwacji przez Osobę rezerwującą jest warunkowane wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji usługi zakwaterowania oraz komunikacji przed pobytem, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu z wykorzystaniem kanałów komunikacji elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych opublikowane są na stronie piaskowykon.pl w zakładce „Polityka prywatności”.
 10. Obiekty nie są udostępniane na potrzeby organizacji różnego rodzaju imprez, wieczorów panieńskich lub kawalerskich, itp., a także osobom poniżej 21 roku życia bez opiekunów w wyższym wieku.
 11. W domu „Nol” i „Bakalia” nie ma możliwości pobytu ze zwierzętami.

 

Ceny, terminy płatności i kaucja

 1. Ceny, jeżeli są prezentowane na stronie obiektu (cennik, ceny specjalne), mają charakter przybliżony i orientacyjny – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Mogą również w trakcie sezonu ulegać zmianom. Dokładna cena pobytu wyliczana jest przez System rezerwacyjny po wprowadzeniu parametrów pobytu (m.in. wskazania obiektu, daty przyjazdu i wyjazdu, liczby osób oraz opcji dodatkowych).
 2. Dzieci do 3 roku życia, o ile nie będzie to wymagało przygotowania dodatkowych pełnowymiarowych miejsc sypialnych wraz z pościelą nie są wliczane do ogólnej liczby osób przebywających w obiekcie. Właściciel / Zarządca zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy podana w rezerwacji liczba osób odpowiada rzeczywistej liczbie przebywającej w obiekcie.
 3. W przypadku rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Systemu rezerwacji, płatność realizowana jest na końcu tego procesu.
 4. W przypadku płatności przelewem bankowym (zwykłym), wniesienie zadatku realizowane jest na wskazany rachunek bankowy. W tytule przelewu należy umieścić: nazwisko oraz datę pobytu (od…do…).
 5. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować przelewem (z góry) – do 30 dni przed przyjazdem, chyba, że ustalono inaczej.
 6. Nieopłacenie pozostałej części kwoty za pobyt we wskazanym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z pobytu i będzie równoznaczne z anulowaniem rezerwacji przez Gościa.
 7. Do płatności (na czas pobytu) doliczana jest kaucja w wysokości 600 zł (dom Bakalia) lub 800 zł (dom Nol). W indywidualnych przypadkach wysokość kaucji może zostać określona w innej wysokości. Kaucja jest zwracana na rachunek wskazany przez Osobę rezerwującą, a w przypadku płatności on-line, na rachunek lub kartę, która została użyta do płatności za rezerwację, do 3 dni od daty wyjazdu (zdania obiektu), pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących jego wyposażenie, jak i samego budynku oraz terenu doń przynależącego (infrastruktury towarzyszącej) będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Gościowi kluczy do obiektu (z pominięciem „normalnego zużycia”). Właściciel / Zarządca nie odpowiada za opóźnienie zaksięgowania zwrotu przez banki, spowodowane funkcjonowaniem (bądź przerwami w funkcjonowaniu) systemy rozliczeń międzybankowych.

 

Anulowanie rezerwacji

 1. Anulowanie rezerwacji (rezygnacja z pobytu) przez Osobę rezerwującą winna być zgłoszona poprzez wysłanie e-maila z adresu, z którego była dokonana rezerwacja lub SMSem z numeru, który został podany podczas procesu rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek lub kwota za pobyt nie ulegają zwrotowi. Zwracana jest jedynie kaucja, jeżeli została wpłacona.
 2. Osoba rezerwująca ma prawo do zmiany terminu pobytu bez potrącenia zadatku na następujących warunkach (łącznie):

- zmiana następuje nie później niż 60 dni kalendarzowych przed pierwotnym terminem przyjazdu,

- wskazany nowy termin jest dostępny,

- wskazany nowy okres pobytu obejmuje przynajmniej tę samą liczbę nocy, co pobyt pierwotny,

- wskazany nowy termin pobytu ma miejsce w tym samym roku kalendarzowym, co pierwszy dzień pobytu terminu pierwotnego.

 

Umowa – sporządzenie i zawarcie

 1. Warunkiem przekazania obiektu jest zawarcie umowy najmu i opłacenie pobytu. Do zawarcia umowy wymagane jest podanie danych identyfikujących Osoby rezerwującej (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, PESEL lub inny nr identyfikacyjny, nr telefonu kontaktowego). Przed sporządzeniem umowy Osoba rezerwująca zostanie poproszona po przekazanie tych danych celem jej przygotowania. W przypadku rezerwacji z wykorzystaniem Systemu rezerwacyjnego – dane te należy podać podczas procesu rezerwacji.
 2. Osoby nieletnie przebywające w domach Piaskowy Koń bez swoich prawowitych opiekunów, winny posiadać pisemną ich zgodę na pobyt w danym czasie oraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za nie.
 3. Zawarcie umowy może być zrealizowane za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna / strona WWW) poprzez jednoznaczne zaakceptowanie jej treści lub jej podpisanie. Przyjmuje się, że opłacenie zadatku lub całej kwoty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją treści umowy i jest uznawane za jej zawarcie. O formie zawarcia umowy decyduje Zarządca.

 

Odbiór obiektu i zameldowanie

 1. Odbiór obiektu możliwy jest od godziny 15:00 w dniu przyjazdu.
 2. Jeżeli wyposażenie obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub dom „Nol” jest uboższe od przesłanego wyposażenia drogą mailową w wiadomości potwierdzającej dokonanie rezerwacji, a nie zostało to uzgodnione wcześniej z osobą rezerwującą, Osoba rezerwująca ma prawo odstąpić od umowy najmu obiektu, a w przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną – rozwiązać tę umowę w dniu przyjazdu. Z wyposażeniem obiektu Osoba rezerwująca ma możliwość zapoznania się w ciągu 1 godziny od czasu przyjazdu. Po tym czasie uznaje się (w przypadku braku zastrzeżeń), że Osoba rezerwująca akceptuje stan obiektu i jego wyposażenie, jako zgodne z przedstawioną ofertą. Ewentualne zastrzeżenia Osoby rezerwującej muszą zostać zgłoszone pisemnie (przez e-mail, SMS, na papierze) i zweryfikowane osobiście przez Właściciela lub Zarządcę i spisane przed rozwiązaniem umowy najmu.
 3. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy i breloków oraz opasek zbliżeniowych, które zobowiązani są zwrócić (pozostawić w obiekcie) w dniu wyjazdu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 400 zł (wymiana zamków, przeprogramowanie opasek / breloków oraz klamki kodowej). Zgubienie opaski / breloka zbliżeniowego powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za szt. (koszt nowej opaski, przeprogramowania opasek / breloków oraz klamki kodowej).
 4. W przypadku skrócenia pobytu niewynikającego z winy Właściciela lub Zarządcy, należność za niewykorzystany czas pobytu nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku nieprzybycia Gościa w wyznaczonym terminie, rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu o godzinie 10:00 dnia następnego. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba, że ustalono inaczej.
 6. W przypadku nieprzybycia Gościa, który dokonał tylko rezerwacji wstępnej, ulega ona automatycznemu anulowaniu po godzinie ustalonej z Gościem, jako godzina przybycia.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed przyjazdem, osoba rezerwująca ma możliwość uzyskania wszelkich wyjaśnień dot. obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub „Nol” drogą telefoniczną lub przez e-mail.

 

Pobyt w obiekcie

 1. Obiekty noclegowe Piaskowy Koń zapewniają warunki wypoczynku Gości oraz czystość i porządek w dniu przyjazdu.
 2. Goście podczas pobytu winni stosować się do zapisów „Instrukcji obsługi domu”, dostępnej w każdym obiekcie, w szczególności w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa, utrzymania porządku i korzystania z urządzeń.
 3. W sezonie grzewczym obiekty Piaskowy Koń ogrzewane są kominkiem z rozprowadzeniem ciepła oraz dogrzewane w sypialniach automatycznie sterowanymi grzejnikami elektrycznymi. Opalanie w kominku leży po stronie Gości. Opał do kominka zapewnia Właściciel (Zarządca) i jest on wliczony w cenę pobytu.
 4. Zakazuje się palenia w kominku innym materiałem (w szczególności foliami, plastikami, śmieciami, ubraniami, itp.), niż przygotowanym przez Zarządcę drewnem. Zakazuje się również pieczenia / podgrzewania w nim żywności.
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiektach noclegowych Piaskowy Koń obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świeczek, podgrzewaczy, itp., a także zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia domu, a mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe, w szczególności grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych, czy piecyków.
 6. Do palenia tytoniu wyznaczone są miejsca na zewnątrz obiektu (dostępne są popielniczki). Goście zobowiązani są do posprzątania popielniczek przed zakończeniem pobytu.
 7. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu lub podobnych produktów w domu, Osoba rezerwująca będzie obciążona opłatą dodatkową wynikającą m.in. z konieczności przeprowadzenia procesu dearomatyzacji obiektu w wysokości do 1000 zł.
 8. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w obiekcie (odpowiedni sprzęt jest dostępny na miejscu: odkurzacz, mop, wiaderko, miotły, itp.). Nadmierne zanieczyszczenie obiektu oraz jego otoczenia będzie skutkowało naliczeniem dodatkowych opłat. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i skali zanieczyszczeń.
 9. W domu obowiązuje używanie wyłącznie miękkiego obuwia domowego. Obuwie używane na zewnątrz (w szczególności górskie), należy pozostawiać w wyznaczonym do tego pomieszczeniu (przedsionku) lub przy wejściu. Goście winni posiadać własne obuwie domowe. Wchodzenie na schody i piętro w obuwiu zewnętrznym oraz w obuwiu mogącym uszkodzić drewnianą podłogę jest niedozwolone.
 10. Parkingi przy obiektach noclegowych Piaskowy Koń są parkingami niestrzeżonymi. Właściciel ani Zarządca obiektów Piaskowy Koń nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie pojazdów mechanicznych lub innych urządzeń należących do Gości, chyba, że szkody zostały wyrządzone bezpośrednio z winy Właściciela lub Zarządcy.
 11. Zabrania się wynoszenia z domu pościeli, narzut, ręczników, kocy i innych przedmiotów będących wyposażeniem obiektu (z wyjątkiem przygotowanych ręczników basenowych – kolorowych lub dodatkowych ręczników zamówionych do sauny) lub używania ich niezgodnie z przeznaczeniem.
 12. Odśnieżanie drogi dojazdowej do obiektów (prowadzącej od głównej drogi asfaltowej w Mniszkowie) leży po stronie Właściciela (Zarządcy), jednak w przypadku szczególnie trudnych warunków (obfite opady), czas odśnieżenia może ulec wydłużeniu, co nie może być tytułem do roszczeń ze strony Gościa. Obiekty wyposażone są w łopaty do odśnieżania – do dyspozycji Gości.
 13. Na terenie obiektu „Bakalia” i „Nol” mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane podczas rezerwacji. Obecność osób trzecich wymaga każdorazowo uzyskania zgody Właściciela / Zarządcy. W przypadku stwierdzenia przebywania większej niż ustalona liczby osób, zostanie naliczona podwójna opłata za osobodzień przemnożona przez liczbę wszystkich zarezerwowanych przez Gości nocy.
 14. Na terenie obiektu Piaskowy Koń obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z obiektów mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju lub pobytu innych osób oraz mieszkańców miejscowości, a w szczególności drugiego obiektu noclegowego Piaskowy Koń (dot. m.in. odtwarzania muzyki i hałasowania na zewnątrz domu). Goście zobowiązani są do niehałasowania również w ciągu dnia – zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 15. Cena usług świadczonych przez Zarządcę (w szczególności wynajmu obiektów noclegowych) nie obejmuje ubezpieczenia Gości.
 16. Przedmioty pozostawione przez Gości po opuszczeniu obiektu noclegowego Piaskowy Koń – dom „Bakalia” lub „Nol” zostaną odesłane na wskazany adres na ich koszt, po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie.
 17. Goście zobowiązani są do posprzątania po sobie przed zakończeniem pobytu.

Odpowiedzialność za szkody

 1. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektów Piaskowy Koń, a także infrastruktury towarzyszącej, zaistniałych podczas ich pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej, a także z winy osób ich odwiedzających. Goście odpowiadają również za osoby, nad którymi sprawują opiekę. Właściciel (Zarządca) zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości (w tym utracone korzyści) za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie szkody należy zgłaszać Zarządcy na bieżąco SMSem, MMSem, telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail w celu umożliwienia ich szybkiego usunięcia.
 3. W przypadku trwałego zabrudzenia pościeli lub ręczników (w szczególności krwią, farbą do włosów, flamastrem, długopisem), nie będą one przekazywane do prania. Pozostawione w domu, zostaną zutylizowane, a Goście będą obciążeni kosztem zakupu nowych kompletów (Goście mogą zabrać taką pościel lub ręczniki ze sobą, po uprzednim poinformowaniu Zarządcy o tym fakcie).

 

Korzystanie z infrastruktury towarzyszącej

 1. Z infrastruktury zlokalizowanej przy poszczególnych domach (w szczególności basenu i sauny) mogą korzystać wyłącznie Goście, którzy są zakwaterowani w danym domu (Goście z jednego domu, nie mogą korzystać z infrastruktury drugiego domu).
 2. W przypadku gwałtownych zjawisk atmosferycznych (burze, wichury), Goście winni zabezpieczyć meble ogrodowe (stoły, stoliki, krzesła, itp.) tak, aby nie uległy uszkodzeniu (schować od pomieszczeń gospodarczych lub przenieść w bezpieczne miejsce).
 3. Baseny przy obiektach Piaskowy Koń dostępne są sezonowo (maj-wrzesień). Woda w basenach poddawana jest filtracji, chlorowaniu i innym zabiegom dezynfekcyjnym. Woda w basenach jest podgrzewana w okresach wskazanych na stronie www.piaskowykon.pl Zarządca nie zapewnia ratownika na basenie. Korzystanie z basenu dobywa się na własną odpowiedzialność.
 4. Ogrzewanie wody w basenie. Niedozwolone jest samowolne zmienianie parametrów pompy ciepła podgrzewającej wodę w basenie, ani regulowanie pozostałych urządzeń będących częścią instalacji basenowej. We wskazanych okresach, kiedy woda w basenach jest podgrzewana, utrzymywana jest na poziomie 28 st. C (+- 2 st. C). Zaniechanie zalecanych Gościom po przyjeździe czynności związanych z utrzymaniem temperatury w basenie (np. przykrywanie basenu specjalną folią na noc), bądź wystąpienie ponadnormatywnych zjawisk atmosferycznych, m.in. intensywny lub długotrwały opad, spadek temperatury o więcej niż 20 st. C w stosunku do temperatury wody basenowej nie może być podstawą roszczeń z tytułu nieutrzymania temperatury w wody na wskazanym poziomie.

Właściciel / Zarządca wyłącza odpowiedzialność za utrzymanie deklarowanej temperatury wody w basenie (jeżeli dotyczy pobytu) w przypadku przedłużającej się przerwy w dostawie energii elektrycznej.

 1. W przypadku korzystania z basenu należy bezwzględnie stosować się do dostępnego w domu Regulaminu korzystania z basenu. Uszkodzenie basenu wynikające z nieprawidłowego użytkowania będzie skutkowało obciążeniem Gości kosztami jego naprawy. Głębokość basenów przy każdym z obiektów: 120 cm.
 2. Sauna. Korzystanie z sauny odbywa się na własną odpowiedzialność, z zachowaniem zasad Regulaminu korzystania z sauny (dostępny w saunie).
 3. Goście są zobowiązani sprawować opiekę nad osobami nieletnimi przebywającymi w obiekcie Piaskowy Koń. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby, którymi się opiekują - w szczególności - podczas korzystania z basenu, placu zabaw i innych urządzeń będących na wyposażeniu domu Piaskowy Koń (infrastruktura towarzysząca).
 4. Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki na balkonach lub tarasie w domu „Nol”. Balkony i taras mają możliwość zablokowania drzwi przed otwarciem.
 5. Właściciel / Zarządca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody na osobach lub mieniu wynikłe z nieprawidłowego korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów Piaskowy Koń oraz infrastruktury towarzyszącej.
 6. Udostępnione grille murowane mogą być opalane wyłącznie brykietem lub węglem drzewnym. Zabrania się opalania ich drewnem.
 7. Zabrania się używania drewna opałowego (przeznaczonego do kominka) do palenia w ognisku pod groźbą potrącenia kaucji. Kwestię dostępności drewna należy uzgodnić z Zarządcą.
 8. Zabrania się demontażu kamiennych murków oraz innych elementów dekoracyjnych zlokalizowanych wokół obiektów Piaskowy Koń.
 9. Teren na którym posadowione są domy Piaskowy Koń nie jest ogrodzony. Efektem jest możliwość pojawienia się dzikiej zwierzyny w pobliżu obiektu (sarny, zające, borsuki, itp.).
 10. Podjazdy i parkingi są monitorowane. Obraz kamer jest rejestrowany i czasowo przechowywany na nośnikach elektronicznych.
 11. Na terenie obiektów Piaskowy Koń niedozwolone jest używanie fajerwerków.
 12. Zabrania się dokarmiania zwierząt (psów i kotów) w okolicy obiektów Piaskowy Koń.